20 jaar Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse “verscheidenheid en verandering”


Voor de Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse is 2015 een belangrijk jaar: 20 jaar geleden werd de nood gevoeld om een vereniging op te richten die leden zou verenigen die psychoanalytisch aan het werk waren vanuit een Jungiaans perspectief, d.i. geïnspireerd door het werk van C.J. Jung. Maar die ook op zoek gingen naar andere inspiratiebronnen.
Om een tweede reden is 2015 een belangrijk jaar: de toenmalige stichters, Jef Dehing, Jean-Marie Spriet en Michel Graulus hebben besloten om hun carrière en dus ook hun actieve deelname aan de vereniging af te sluiten.
Uiteraard mochten we dit niet ongemerkt laten voorbijgaan: op 14 november 2015 wordt in het centrum in Kortenberg een studiedag georganiseerd die als thema heeft: de verscheidenheid en verandering in psychoanalyse. Met als titel: Patchwork.

De stichters hebben van bij het begin radicaal gekozen om juist dit thema van verscheidenheid onder de aandacht te brengen. Zij deden dit door studiedagen te organiseren waar sprekers de verschillende psychoanalytische theorieën en de gevolgen voor de praktijk kwamen toelichten. Dit heeft steeds gezorgd voor heel geanimeerde discussies en uitwisselingen. Hulpverleners, therapeuten en psychoanalytici uit verschillende hoeken en met verschillende gezindheden hebben gedurende jaren enthousiast deelgenomen aan deze studiedagen.

Ook intern blijft het thema van de verscheidenheid in denken en werken belangrijk: met maandelijks terugkerende seminaries waarin naast de lectuur van “oude” teksten van Freud en andere pioniers ook veel aandacht bestaat voor ‘nieuwe’ ideeën van jonge schrijvers met een verschillende psychoanalytische achtergrond. Uiteraard blijft het werk van Jung alle aandacht krijgen die het verdient met eveneens een maandelijks leesseminarie.

Op de studiedag zal Dirk Vergaert als president van de School in zijn inleiding toelichten hoe verscheidenheid en verandering ons psychotherapeutische denken en werken kleurt en beïnvloedt.
Er zijn twee buitenlandse psychoanalytici uitgenodigd die elk vanuit een heel eigen hoek het thema zullen benaderen: Andrew Samuels (www.andrewsamuels.com) is een britse psychoanalyticus die over het thema van pluralisme en verscheidenheid zal spreken vanuit zijn Jungiaanse achtergrond en zijn belangstelling voor het politieke aspect van de psyche. Simon Daniël Kipman (psychiater – psychoanalyticus in Parijs: www.simon-daniel-kipman.com) zal dan weer eerder het thema van de verscheidenheid in psychoanalytische theorieën en modellen en de daaraan gekoppelde veranderingen belichten.
Voertaal is engels.

Download de brochure hier.

Het programma kan u hier raadplegen.Volg deze link voor toegang tot het archief